Inwentaryzacja IT

Info IT
Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania

Info IT automatycznie raportuje konfigurację sprzętu i oprogramowania zainstalowanego na komputerach  podłączonych do sieci. Nie powoduje przy tym żadnego obciążenia zasobów systemu podczas pracy. Naszym celem było stworzenie narzędzia, które nie wpływa na wydajność pracy, dlatego Info IT nie korzysta z tradycyjnych agentów, działających w tle systemu. Dane inwentaryzacyjne spływają do bazy wyłącznie podczas logowania się pracownika, a sam proces nie jest odczuwalny i jest niezauważalny dla użytkownika. Dzięki technologii opartej o platformę .NET oraz bazę danych Microsoft SQL Server, uzyskujemy najlepszą wydajność i niezawodność dla organizacji posiadających rozbudowane środowisko sieciowe. Bezpośredni dostęp do bazy umożliwia generowanie dowolnych raportów obrazujących stan środowiska komputerowego.

Info IT umożliwia m. in. zbieranie informacji o:

– konfiguracji sprzętowej komputerów,
– zalogowanym użytkowniku,
– zainstalowanym oprogramowaniu,
– zakupionych licencjach oprogramowania – rejestr licencji,
– ilości wolnych i wykorzystanych licencji komercyjnych,
– ostatniej aktywności systemu.

Mając powyższe dane, można wykonać audyt legalności oprogramowania i na bieżąco kontrolować aktualny stan wykorzystania licencji.

Ponadto dzięki możliwości szybkiego filtrowania i obecności klienta VNC, aplikacja przyda się również dla pracowników wsparcia technicznego jako narzędzie do podglądania i kontrolowania zdalnego systemu.

Cena promocyjna aplikacji: 599 zł netto
Dla małych firm (do 10 komputerów) upust 50%!

System nie posiada ograniczeń ilości inwentaryzowanych komputerów czy aplikacji w ramach jednej grupy roboczej lub domeny.

Typ licencji – wieczysta.
Po upływie roku istnieje możliwość przedłużenia pakietu Software Retention* w cenie 299 zł netto / rok.

Zapraszamy do kontaktu w celu otrzymania wersji testowej programu.

* – pakiet Software Retention (SR) jest to usługa gwarantująca otrzymywanie najnowszej wersji oprogramowania bez dodatkowych opłat. Przy pierwszym zakupie aplikacji otrzymują Państwo pakiet SR na okres jednego roku gratis.